Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål rörande verksamheten på Föräldrakooperativet Räven I Ur och Skur

Vi på Räven tror på en öppen dialog och vi vill gärna veta om du, som vårdnadshavare, har synpunkter eller klagomål på vår förskola. För att vi ska få möjlighet att förbättra vår verksamhet är det viktigt att synpunkterna eller klagomålen framförs och det bästa, tror vi, är att kommunicera med varandra. På det sättet skapas en miljö där man kan känna sig trygg med att uttrycka sina åsikter.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till pedagogerna på Räven. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechefen eller ordförande på Räven. Skulle du, som vårdnadshavare, fortfarande ha klagomål efter dialog med förskolechefen eller ordförande vänder du dig i nästa steg till Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun.

Du kan skicka in ett skriftligt klagomål på en särskild klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till:

Kvalitetssamordnare

Barn- och ungdomsförvaltningen

Våxnäsgatan 10, 4:e vån

652 25 Karlstad

Du kan även lämna klagomål direkt via Karlstad kommuns hemsida. Är ärendet brådskande kan du även ringa till utredare för förskolan: 054-540 36 51.

Vår erfarenhet är dock att det är det personliga samtalet som ger de bästa förutsättningarna att lösa eventuella frågor/problem som uppkommer.