Varför välja I Ur och Skur?

Föräldrakooperativet Räven i Ur och Skur är en förskola i Väse strax utanför Karlstad där pedagoger och vårdnadshavare månar om att barnen ska ha en rolig och upplevelserik förskoletid med möjlighet att utvecklas i en stimulerande och kreativ miljö.

Verksamheten bedrivs enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik vilket betyder att stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus. Naturen är en självklar lärmiljö där varje barn ges förutsättningar att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet.

Ett väl grundat naturintresse ger livskvalitet hela livet.

Kunskap

Utomhusvistelsen engagerar barnen till aktivt lärande, utforskande och upptäckande.

Gemenskap

Utomhuspedagogiken erbjuder fantastiska möjligheter vad det gäller social och emotionell träning.

Motion, rörelse och hälsa

Lek och friluftsliv främjar hälsan och välbefinnandet och stärker koncentrationsförmåga och motorik.


Fotogalleri


Kontakt

Kontakta oss gärna så berättar vi mer, eller ännu bättre boka en tid för en träff så visar vi lokalerna och berättar om vår pedagogik.

Välkommen!

Föräldrakooperativet Räven I Ur och Skur

Skolgatan 3

655 95 Väse

Rektor Julie Bjerke Andreassen

0733-63 08 84

julie.fkraven@gmail.com

Ordförande David Erikson

0730-84 33 62

info.fkraven@gmail.com